Info

Inwestor
Gmina Rewal
Rok

2011

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Filip Kozak

Dostarczone opracowania
  • Projekt zadaszonego targowiska z trzema modułowymi pawilonami handlowymi
  • Projekt wielofunkcyjnego placu ze strefą rekreacyjną w otoczeniu zieleni
  • Projekt woonefów w otoczeniu placu
  • Projekt fontanny z pergolą
  • Projekt otoczenia pomnika przyrody dębu „Bolek”

Statystyki

2650

Powierzchnia zagospodarowania

1000

Kubatura obiektów

10

Budżet realizacji
BRAMA – CHRYSTUS: Słowa Chrystusa: „Jam jest bramą” oznaczaja, że tylko poprzez Jezusa wiedzie droga do zbawienia i do nieba.
BRAMA – CHRYSTUS: Słowa Chrystusa: „Jam jest bramą” oznaczaja, że tylko poprzez Jezusa wiedzie droga do zbawienia i do nieba.
BRAMA – CHRYSTUS: Słowa Chrystusa: „Jam jest bramą” oznaczaja, że tylko poprzez Jezusa wiedzie droga do zbawienia i do nieba.
BRAMA – CHRYSTUS: Słowa Chrystusa: „Jam jest bramą” oznaczaja, że tylko poprzez Jezusa wiedzie droga do zbawienia i do nieba.

szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”

Projekt Kaplicy Wiejskiej w Śliwnie stanowić ma dialog pomiędzy tradycją i nowoczesnością, który charakteryzuje przyszłe zagospodarowanie wsi. Odwołanie do uwarunkowań lokalnych oraz tradycji symboliki chrześcijańskiej jest ważnym elementem projektu.

Kaplica wiejska służyć ma skromnym potrzebom lokalnej społeczności, ale także wywoływać  zainteresowanie wśród odwiedzających gminę turystów. Ta dwoistość odbioru budynku kaplicy stała się podstawą do kształtowania jej relacji przestrzennych. Z jednej strony budynek może się otworzyć  na turystów szerokim gestem otwartej bramy, z drugiej zamknąć w skupieniu trwającego nabożeństwa. Zewnętrzna część – obejście dedykowane jest właśnie turystom, którzy zaproszeni otwartą bramą mogliby zwiedzić obiekt nie wchodząc do jego wnętrza, zamkniętego ze względów bezpieczeństwa. Wnętrze dedykowane obrzędom religijnym poprzez połączenie z zewnętrznym obejściem szklanymi ścianami, korzystać mogłoby ze światła oraz zmienności aury i przyrody. Dla podkreślenia właśnie tej relacji wnętrza i zewnętrza, ściany obejścia porastać ma winorośl, która zmienia się wraz z porami roku.

W kontekście samej lokalizacji we wsi rolniczej symboliczne jest umieszczenie wokół kaplicy odciśniętej w betonowej ścianie przepowiedni „O siewcy”, którą odczytać można okrążając kilkakrotnie kaplicę.

Wiosna

Lato

Jesień

Zima

Lokalizacja