Info

Inwestor
Miasto Poznań
Rok

2014

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Aleksandra Omiotek

Dostarczone opracowania
  • Projekt koncepcyjny szkoły muzycznej
  • Projekt koncepcyjny wnętrz sali koncertowej z układem akustycznym

Statystyki

26500

Powierzchnia użytkowa

48

Budżet realizacji

Budynek „muzyczny”

Ideą projektu stało się łączenie tego co w pierwszym momencie wydawało się sprzeczne – taka jest przecież natura muzyki.

Rytm i melodia, dźwięk i cisza, racjonalność i instynktowność…

Budynki o funkcji kulturalnej, to budynki bardzo charakterystyczne w tkance miasta, tworzące jego wizerunek. Naszym zamierzeniem projektowym, oprócz spełnienia restrykcyjnych warunków zabudowy oraz rozbudowanego programu funkcjonalnego, stało się stworzenie obiektu czytelnego w otoczeniu, podkreślającego swój odmienny charakter funkcjonalny. Nasza intencja projektowa i myślenie o swobodzie kreacji architektury budynku skonfrontowane z programem funkcjonalnym oraz warunkami zabudowy okazały się jednak nieosiągalne.

Napotkane sprzeczności doprowadziły nas jednak do idei, która pozwoliła na utrzymanie konsekwencji projektowej. W projekcie połączona została ortogonalna, racjonalna siatka konstrukcyjna z miękkimi liniami ścian budynku i swobodną kompozycją elewacji, surowość wykończeń wnętrz z ukwieconym, kolorowym wewnętrznym patio, otwartość budynku z jego izolowaniem się od otoczenia.

Swobodna kompozycja elewacji
Miękkie linie budynku
Ortogonalny, racjonalny układ konstrukcyjny

Lokalizacja