Targowisko na oś. Nowe Żerniki

Dom wśród drzew
na os. Nowe Żerniki