Info

Inwestor
Miasto Opole
Rok

2016

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Karolina Kościelny

Oliwer Kulpa

Nagrody i wyróżnienia
  • III Nagroda w ogólnopolskim konkursie
Dostarczone opracowania
  • Projekt głównej alei miejskiej
  • Projekt podwórek kwartałów zabudowy w otoczeniu alei
  • Projekt skweru miejskiego z placem zabaw
  • Projekt skweru miejskiego z fontanna w otoczeniu istniejącego pomnika
  • Projekt indywidualny modułowego mebla miejskiego

Statystyki

36600

Powierzchnia zagospodarowania

200

Zaprojektowane nowe drzewa

18

Budżet realizacji

Zielona rewitalizacja

Zagospodarowanie ulicy Krakowskiej tworzą dwa szpalery drzew posadzone w klombach z dodatkową zielenią niską oraz aranżacjami różnego rodzaju siedzisk (pierwszorzędnych do wygodnego wypoczynku oraz drugorzędnych do spontanicznego wykorzystania). Idea zagospodarowania zrodziła się z chęci wykreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej o kameralnych proporcjach, sprzyjającej różnym aktywnościom. Usytuowanie szpalerów przy zachodniej fasadzie ulicy wpłynąć ma na bardziej pozytywny odbiór tworzącej ją zabudowy oraz jest dopełnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Atrakcyjne zagospodarowanie przy krawędziach przestrzeni publicznej wzmacnia jej powiązanie z funkcją w parterach elewacji, dlatego projekt przewiduje mikroniwelację terenu umożliwiającą likwidację barier architektonicznych w postaci schodów w wejściach do lokali użytkowych.

Zagospodarowanie podwórek wytwarzać ma czytelny podział na wnętrza urbanistyczne. Proponowane podziały podkreślać ma wyznaczona nowa zabudowa (oraz wyburzenia istniejących budynków dysharmonizujących przestrzeń). Każde wnętrze urbanistyczne zapewnia mieszkańcom dostępność miejsc postojowych, miejsce składowania odpadów z trzepakami, miejsce spotkań. Wszystkie te funkcje komponowane są pomiędzy istniejącą zielenią oraz proponowanymi nowymi nasadzeniami. W każdym wnętrzu urbanistycznym wyznaczony został fragment zagospodarowania z przeznaczeniem na ogródki społeczne, które zagospodarowywane oraz pielęgnowane miałyby być przez samych mieszkańców.

Wprowadzona do zagospodarowania zieleń ma ożywić i odnowić przestrzenie miejskie, które stanowić mają wizytówkę miasta. Zieleń ma za zadanie podkreślić wartość rozwiązań urbanistycznych oraz maskować i łagodzić skutki błędnych rozwiązań. Wpływać ma również na odbiór przestrzeni publicznej – podnosić zarówno fizyczny jak i psychiczny komfort przebywania w niej.

Lokalizacja