Info

Inwestor
Miasto Poznań
Rok

2017

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Karina Mazur

Nagrody i wyróżnienia
  • II Nagroda w ogólnopolskim, dwuetapowym konkursie
Dostarczone opracowania
  • Projekt zadaszonego targowiska z trzema modułowymi pawilonami handlowymi
  • Projekt wielofunkcyjnego placu ze strefą rekreacyjną w otoczeniu zieleni
  • Projekt ogrodów deszczowych w otoczeniu placu
  • Projekt parkingu na 160 samochodów

Statystyki

17500

Powierzchnia zagospodarowania

10000

Kubatura obiektów

10

Budżet realizacji

Znaczenie granic

Z pojęciem granicy nie kojarzymy zazwyczaj nic pozytywnego. W istocie jednak to pojęcie ma szerokie znaczenie i jest ważne w projektowaniu. Dla projektu przestrzeni Rynku Łazarskiego mogłoby stać się kluczowe w budowaniu nowego oblicza tego miejsca, ponieważ:
● granice są po to by je przekraczać,
● granice zwiększają poziom bezpieczeństwa (nie tylko fizycznego, ale także psychicznego ­ najbliższą granicę dystansu indywidualnego wyznacza nam zasięg naszych ramion),
● granica to kontur, więc może określać kształ t,
● graniczyć z kimś to znaczy sąsiadować, a to już początek jakiejś relacji.
Sporo pozytywnego w tak nie kojarzącym się pozytywnie pojęciu!
Rynek Łazarski potrzebuje nowego znaczenia granic. Granic, które można przekraczać, ale które przestrzeń definiują, budują relacje, zwiększą poziom bezpieczeństwa, które nadadzą przestrzeni wyraźnego kształtu.
Nowe granice mają być: przekraczalne bardziej dla pieszych niż samochodów, budować relacje między wszystkimi funkcjami i ludźmi z nich korzystających, wyznaczać strefy o charakterze publicznym, półpublicznym, półprywatnym i prywatnym, formować przestrzeń wyraziście i czytelnie dla wszystkich jej użytkowników .

Fizyczne granice w zagospodarowaniu powinny wyznaczać, porządkować i ograniczać ruch samochodów. Wizualne granice powinny tworzyć klimatyczną przestrzeń dla ruchu pieszego i rekreacji. Granice są ważne, a w naszym projekcie będą najważniejsze, ponieważ od tego jakie są granice przestrzeni publicznej zależy życie w niej.

Lokalizacja