Info

Inwestor
Miasto Gdańsk
Rok

2012

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Filip Kozak

Dostarczone opracowania
  • Projekt zwodzonej kładki pieszej
  • Projekt ideowy mechanizmu zwodzenia
  • Projekt zagospodarowania terenu w otoczeniu kładku

Statystyki

60

Rozpiętość kładki

1

Szybkość zwodzenia

7

Budżet realizacji

Linia między brzegami

Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału krajobrazu miejskiego miasta w kształtowaniu formy oraz mechanizmu zwodzenia kładki. Lapidarna linia łącząca oba wybrzeża to forma najmniej naruszająca wartości ekspozycyjne okolicznego zagospodarowania, dlatego przyjęta została przez nas jako punkt wyjściowy. Zwodzenie kładki następować miałoby, zgodnie z przyjętą koncepcją, nie naruszając jej prostokreślności oraz dyskretnej formy.

Lokalizacja