Info

Inwestor
Gmina Wrocław
Rok

2011

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Filip Kozak

Nagrody i wyróżnienia
  • I Nagroda za projekt w ogólnopolskim konkursie SARP
  • I Nagroda za realizację w konkursie „Piękny Wrocław”
Dostarczone opracowania
  • Projekt zagospodarowania terenów publicznych na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatora zabytków
  • Projekt gospodarki drzewostanem oraz nowych nasadzeń na terenie zabytkowym.
  • Projekt małej architektury z identyfikacją wizualną
  • Projekt pawilonu informacyjnego

Statystyki

27800

Powierzchnia zagospodarowania

20000

Ilość nowych nasadzeń

6

Budżet realizacji

Odkrywanie historii

Tereny wrocławskiej wystawy WUWA z 1929, to miejsce mało znane wśród mieszkańców miasta i rzadko odwiedzane przez turystów. Braki w infrastrukturze i zagospodarowaniu oraz daleko już posunięta degradacja istniejących, cennych zabudowań odstraszają jakichkolwiek odwiedzających. Teren jest anonimowy, schowany za wybujałą, niepielęgnowaną zielenią. Jakość architektury uległa fatalnemu zagospodarowaniu otoczenia przez mieszkańców oraz brakowi szacunku w realizowanych dobudowach, przebudowach i sporadycznych remontach.

Ideą na przywrócenie zainteresowania tym szczególnym miejscem we Wrocławiu jest nadanie mu tożsamości. Poprzez oznakowanie, opisanie – ideowe doczepienie metki – chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że w tym miejscu wydarzyło się coś naprawdę istotnego, a budynki dookoła to część tego wydarzenia.

Lokalizacja