Info

Inwestor
Miasto Opole
Rok

2011

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Filip Kozak

Nagrody i wyróżnienia
  • Pierwsza nagroda w konkursie SARP
  • Główna nagroda w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego
Dostarczone opracowania
  • Projekt aranżacji placu Mały Rynek
  • Projekt zmiany lokalizacji trafostacji na Małym Rynku
  • Projekt aranżacji placu św. Sebastiana
  • Projekt fontanny na placu św. Sebastiana

Statystyki

6800

Powierzchnia zagospodarowania

87

Ilość zasadzonych drzew

4

Budżet realizacji

Miejski salon

Ideą na wykorzystanie potencjału i aktywizację zarówno Małego Rynku jaki i placu Św. Sebastiana jest wykreowanie jednocześnie przestrzeni i funkcjonaloności, której brakuje Rynkowi Głównemu, oraz atmosfery i zieleni, której brakuje głównemu pasażowi ulicy Krakowskiej. W opozycji do powszechnego sposobu zagospodarowania „ścieżką, trawnikiem i ławką” stworzyliśmy propozycję zainspirowaną domowym salonem, gdzie miejsce jest zarówno dla aktywności jak i odpoczynku.

Umeblowany miejski salon pod sklepieniem zieleni i nastrojowym oświetleniem oferować ma atmosferę sprzyjającą spotkaniom i odpoczynkowi, a wolna powierzchnia placu na dywanowym wzorze posadzki ma stanowić przestrzeń dla organizacji wydarzeń związanych z instytucjami kulturalnymi zlokalizowanymi dookoła.

Lokalizacja