Info

Inwestor
Gmina Rewal
Rok

2011

Zespół

Dariusz Sirojć

Krzysztof Szkółka

Filip Kozak

Katarzyna Szymczak

Dostarczone opracowania
  • Projekt zagospodarowania otoczenia budynków muzeum z wewnętrznym dziedzińcem i placem przedwejsciowym
  • Projekt nowego wielofunkcyjnego budynku uzupełniającego istniejącą zabudowę gospodarstwa
  • Projekt przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego na świetlicę gminną, mieszkanie zarządcy oraz pokoje gościnne
  • Projekt przebudowy istniejącej stodoły na potrzeby ekspozycji tradycyjnych urządzeń rolniczych
  • Projekt przebudowy istniejącej obory na potrzeby pokazowej hodowli zwierząt

Statystyki

3870

Powierzchnia zagospodarowania

2200

Powierzchnia użytkowa

5

Budżet realizacji

Nowe zagospodarowanie powinno nawiązywać do charakteru istniejącej zabudowy oraz stanowić kontynuację wątków tradycyjnego kształtowania przestrzeni gospodarstwa w regionie.

Istniejące zagospodarowanie opiera się na kompozycji otwartego dziedzińca. Nowe zagospodarowanie powinno uszanować to ukształtowanie zabudowy.

Nowa zabudowa może jednocześnie podkreślać istniejącą kompozycję…

…i jednocześnie, pod względem formalnym, zamknąć wnętrze urbanistyczne.

Budynek-brama

Działka nowego muzeum obejmuje trzy istniejące budynki: mieszkalny, stodołę oraz oborę wykorzystane w nowym projekcie zgodnie z ich przeznaczeniem. W budynku mieszkalnym zorganizowane zostały miejsca noclegowe i mieszkanie zarządcy oraz administracja i salki służące świetlicy gminnej, w budynku obory odbywać ma się pokazowa hodowla zwierząt a budynku stodoły ekspozycja tradycyjnych urządzeń rolniczych. Bez dodatkowej funkcji, która mogłaby uzupełnić przestrzeń trzech istniejących budynków muzeum nie wykorzystywałoby istniejącego potencjału. Od mieszkańców dotarły do nas informacje o istnieniu w zagospodarowaniu tego gospodarstwa czwartego budynku, który nazywany był przez nich budynkiem bramnym. Ponieważ nie istniała żadna dokumentacja fotograficzna tego budynku, przystąpiliśmy do własnej interpretacji budynku-bramy. Przypisana funkcja dla budynku-bramy miała być elastyczna, stwarzająca możliwość organizacji możliwie najszerszego spektrum zdarzeń. Ważnym marketingowo elementem nowego muzeum miała stać się tradycyjna karczma oferująca lokalne produkty. W połączeniu właśnie tych elementów dostrzegliśmy największy potencjał. Szeroka brama zapraszająca turystów przeróżnymi zdarzeniami od biesiady poprzez wystawy i happeningi.

Lokalizacja