Nowy Rynek w Lesznie

Rynek Łazarski w Poznaniu

Krakowska w Opolu