Zagospodarowanie terenów WUWA

Mały Rynek i plac Św. Sebastiana w Opolu

Zabudowa szeregowa we Wrocławiu

Kaplica wiejska w Śliwnie

Muzeum Wsi w Śliwnie